Bible ReaderPawulo na bantumu bakimi

1Ha mambisa ma kuumi na mina mya mibvu, me nyabweese kutoomboko ku Yerusalemi beetu na Barnaba, nyaholo se Tito. 2Me nyatoomboko kukwo, bunu bwaba nyaabusulu, me nyabaangula kuri bo Musamu Wamubwete, wu nyiri mu kweyikisa ha kakati dya makaanda; nyabaangula se mu buwungu-buwungu kuri bakuutu ba kibvumi, mu kubata kuri ti kisalu ki nyiri mu kusala, bunu pe ki mwaamana kusala kikwiisa kuba kyamungengi. 3Tito, Muhelene waba na me, basii kumukwiikisa kuteende bubakala ko. 4Kwaba kwaandi na bampaangi bampya, ba mumpitu, bayolimiki ha kakati dya beetu mu kwetukete kunsa bunsaalisi bweetu, bu turi na bwo mu Kiristo Yesu, mpisi heki batusa bankutu, 5ngo kasi kuri bo, ti mu kilookolo kimosi, beetu twasii kubaheele nyutu ko, mpisi heki ngwanwa ya Musamu Wamubwete yisa kikuundi kuri beenu.

6Kwaba se baatu ba lukiinsu, ngo me nyasii mono byasobokono mu bo ko; Nzaambi ka koomonaa buri muutu ko. Kuri me, bakuutu ba kibvumi babo basii nkwiikisa ntoono ti mosi ko. 7Ngo kasi, bo bamwiini kuri ti me bampeeri Musamu Wamubwete mu kunata kuri bahele kuteende bubakala, bunu bu baheeri se, Musamu Wamubwete kuri Petelo, mu kunata kuri bateende bubakala. 8Bukuri wunde wasariri mu Petelo, kuri ti kaba ntumu kuri bateende bubakala, wasariri se mu me, kuri ti me mba ntumu kuri makaanda. 9Yakobo, Kefa na Yowane, bari kubahololo bunu makuunsi, bamanaa kubakula ti me bampeeri bweese, batuha mamboto, beetu na Barnaba mu kusoongo kidiimbu kya nyukusunu, mpisi heki beetu tweende kuri makaanda, na bo beende kuri bateende bubakala. 10Ngo kasi, kunu kuloombo batuloombo ti tubambukila bawelu mwooyo. Dyaambu didyo, me se nyaba nyasiila mutima, mu kudiyirika.

Pawulo watungukila Kefa

11Ntaangu ya yisiri Kefa ku nsi ya Antyoke, me nyamutungukila ha kidziri, bukuri nde waba wayelemene kutaambula maseembu. 12Tekesele baatu bafumini kuri Yakobo batubuka, nde wadya ha kimosi na bahele kuba Bayudayo. Ngo baatu babo bamanaa kutubuka, nde wakoso nyutu na weki kweba luteke-luteke, mu kubata bakwesyaamisa nteendulu bubakala. 13Bayudayo bakaka se basalila bubwo kintwaari na nde. Barnaba se wayendekele mu kitukulu kya bo mu bumpitu-bumpyoongo. 14Kasi me monaana ti, bahele kwedyaatila kunsa ngwanwa ya Musamu Wamubwete, me nyaleele kuri Kefa ha busu bwa bobanso ti: «Mbuti ye Muyudayo, wahele kwedyaatila bunu Muyudayo kasi bunu muutu wahele kuba Muyudayo, lo dyaburi ye wutsiitsa kukwiikisa bahele kuba Bayudayo mu kuba na mbeelu Bayudayo?»

Bayudayo na bahele kuba Bayudayo babvuukila mu kanyi

15Beetuneenu twabutuka Bayudayo, twahele kufumuna mu kaanda dya bahele kuba Bayudayo, bangaa-masumu. 16Tuyaari se ti, muutu wahele kuba walulukusu mu biyiriki bya Mangisi, ngo mu kanyi mu Yesu Kiristo. Na beetu twasa kanyi mu Kiristo Yesu, mpisi heki tuba twalulukusu mu kanyi mu Kiristo, nkani ka mu biyiriki bya Mangisi ko, bukuri mu biyiriki bya Mangisi, lo kuri muutu ti mosi ko wuba walulukusu. 17Na mbuti heki mu kusaka kuba balulukusu mu Kiristo, tumonokini beetu-meene se, ti turi bangaa-masumu, buri lo Kiristo beeri kisari kya masumu? Pele, kuri ti bele ko. 18Mukwongo, mbuti heki, me nyeki bweese kutuunga bibyo bi nyiri nyatsyaamuna, lo me-meene nkitukiri musinini Mangisi. 19Mukwongo, mbuti mu mitariri Mangisi, lo me nyafwa mu Mangisi, mpisi heki me mba mwooyo mu Nzaambi. Me bayeki bankomono ha kuruwa kintwaari na Kiristo. 20Me nyiri mwooyo, ngo kari me ko, kasi Kiristo wuri mwooyo mu me. Mi nyikwemono me lumalu, mu kidziingu kya me mu muswinyi, me nyikwenata myo mu kanyi di nyiri na dyo mu Mwaana Nzaambi, wantya na wayekiri nyutu yaandi mu ntoono me. 21Me nyahele kulooso bweese bwa Nzaambi. Mukwongo, mbuti ndulukulu yiri mu ntoono Mangisi, lo Kiristo kwa buunu kari kafwiila.