Bible ReaderMamono-miisu na nyabusulu dza Mfumu kuri Pawulo

1Buri me nsa kimweese? Kwahele mufunu! Ngo me nzoonsulu mu mitariri mamono-miisu, na manyabusulu ma Mfumu. 2Me nyaari muutu mosi mu Kiristo wuri, mibvu kuumi na mina mimwaaluta, kari mu nyutu yaandi, kari kwahele nyutu yaandi me nyaari ko, ngo Nzaambi yaari, muutu wunde bamunaakisa natee ku yulu dya matatu. 3Ngo me nyaari ti muutu wunde, ti diba mu nyutu yaandi, ti diba kwahele nyutu yaandi, me nyahele kuyaaba, ngo Nzaambi yaari 4kuri ti bamunaakisa ku paradiso, na nde wayuka mantoono mahele ndelulu, mari muutu ti mosi wakiri kubaka pe miswa mya kuleele. 5Mu muutu wa bubwo, lo me nsiiri kimweese, ngo mu me-meene me nyahele kusa kimweese mbuti ka mu buyonsi bwaami ko. 6Mukwongo, mbuti me ngo mbeeri nyatya kusa kimweese, nkani me nketi kuba kilawuku ko, bukuri ngwanwa me nyileele. Me nyibisa kwaami mu kubata kuri ti, baatu bahele kumono me, mu kiteesu kibvuriri na mimyo mi bamono mu me, bunu pe mi bayuka kuri me.

7Mu ntoono manyabusulu mankimukunu. Hango-nkuumbu, mu kuri ti me mpele kuba na masiiku, me bankotoso lunseende mu nyutu, mbasi ya Satana yikwendata, mpisi heki me mpele kuba na masiiku. 8Me nyayingukiri Mfumu mbala tatu, mpisi kayisila mpasi dzidzo mu me. 9Ngo nde wandeele ti: «Bweese bwa me bwakuka mu ye, bukuri mpinu dzaami dzimonokinaa kunsa buyonsi.» Ngo me mvuriri kutya kusa kimweese mu buyonsi bwaami, mpisi heki mpinu dza Kiristo dzidzakala mu me. 10Hango-nkuumbu, me nyimono kiminu mu buyonsi, mu bitari, mu mbamusunu, mu nkwamusunu na kinkuukulu mu ntoono Kiristo; bukuri me mbaanaa nyiri na buyonsi, lo haho ngo ha nyiri na makwa.

Boomo bwa Pawulo mu ntoono bari Korinto

11Me nyeki kilawuku bukuri beenu lwankwikisiri. Mukwongo me nyaketi kubaka ntumunu kuri beenu, bukuri me nyahele kubvula buntele, na bantumu ba beenu babanene babo, mu ntoono ti mosi, ti hayuku nyiri wabuunu. 12Bidiimbu bisoongo kuri ti me ntumu, byayirimini ha kakati dya beenu mu ntaangu ngo ntaangu: bidiimbu, biyiriki byankimukunu, na bimaangu. 13Mukwongo, nki beenu luri lwabaka biri mwaa-byantele, ti na biri na mabuundu makaka, buti ka kuri ti, me nyahele kuludiila manene ko? Hemesenee me mu bubayi bubwo.

14Yimayi ngo mbala yatatu, me mwaayirima mu kwiisa kuri beenu, ngo nyahele kwiisa kuludiila manene; bukuri me bi nyiri na nzala byo kari bitotolo bya beenu ko, ngo beenu-meene. Mukwongo, kari baala bayelemini kuwungukila babuti bitotolo ko, ngo babuti bayelemini kuwungukila baala bitotolo. 15Me ngo wuri, nyiri na kutya mu kuha bi nyiri na byo, na sa nyaha kidziingu kyaami mu ntoono miheebulu mya beenu. Habaanaa me nyiri na ntiilu yalaka mu beenu, buri lo beenu ntiilu yantele luba na yo mu me?

16Ngo leelee kwaandi ti, beenu lwahele kubuungula me, ngo me bu nyiri ngaa-lupyelu, nyiri nyalubaka mu mawunu. 17Buri me manene nyiri nyaludiila, ha lumbisa lwa mosi mu baatu ba nyiri nyaluheekele? 18Me nyayingukiri Tito, na nyamuheekiri kuri beenu kintwaari na mpaangi mosi; buri Tito waludiiriri manene? Buri beetu na nde twasii dyaatila mu kitsimi kimosi ko? Bunu pe mu bitaambi bimosi ko?

19Kuholosono na kidzika, beenu kutsima ti beetu manyutu turi mu kukalila ha busu bweenu. Ngo ha busu bwa Nzaambi, mu Kiristo, beetu turi mu kudzoonso; na myominso mimyo, banduku ba mutima mu ntoono ya kulutuunga. 20Mukwongo, me nyibata kuri ti, ha nyikwiisa me mpele kulumono mu kiteesu ki ntiiriri me; na beenu se luhele kumono me mu kiteesu ki lutiiriri beenu. Me nyibata ti ha kakati dya beenu, haba mayumu, musoki, mankesi, nkalikisi, makele, kintori, kinwa, na kisaangila. 21Me nyibata kuri ti, ha nyibweese kwiisa, Nzaambi kankulula ha busu bwa beenu, na me nkoto bufwiiri, mu ntoono balaka bayirikiri masumu mu ntaangu yayikulu, na bahele kuyiinga madyeele mu kuhoto kuyirika, mya nsumukunu, mya kimpala na mya buyala.